Договір купівлі-продажу

0
702
Договір купівлі-продажу

Інструкція зі складання договору купівлі-продажу

За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати у власність покупця якесь майно за певну плату.

Зміст договору

Умови, які мають бути присутніми у тексті угоди:

 • предмет договору;
 • термін виконання зобов'язань;
 • ціна;
 • кількість та якість;
 • асортименти;
 • гарантійний термін;
 • відповідальність за невиконання умов договору тощо.

Шапка договору

У шапці вкажіть дату та місце укладання угоди та реквізити сторін. Сторонами в цьому випадку будуть Продавець та Покупець.

Для юридичної особи у шапці необхідно прописати найменування організації та особу, яка діятиме від імені організації. Для ІП вказуємо ПІБ, ОГРНІП та дату реєстрації. Для фізичної особи вкажіть прізвище, ім'я та по батькові, а також паспортні дані та адресу реєстрації.

Завантажте бланк та заповніть самостійно або підготуйте у сервісі онлайн https://thedoc.com.ua/.

Предмет договору

Це будь-яке майно, у тому числі рухоме та нерухоме, дозволене до продажу. Обов'язково слід зазначити найменування товару та його кількість. Також пропишіть тут ціну за одиницю та загальну вартість. Вкажіть термін виконання продавцем обов'язку щодо передачі товару покупцеві.

Права та обов'язки сторін

До основних обов'язків покупця відносяться:

 • приймання та оплата товару;
 • оповіщення продавця про неналежне виконання ним умов договору купівлі-продажу.

Покупець має право отримати товар у встановлений термін відповідно до умов укладеної угоди.

Обов'язком продавця є передача покупцю:

 • майна належної якості, у встановлений термін та в тих кількостях, комплектності та асортименті, які прописані у договорі купівлі-продажу. Воно має бути вільним від прав третіх осіб;
 • документів та приладдя, що відносяться до товару.

Продавець має право вимагати від покупця оплати переданого майна та повернення товару, якщо його було передано, але не оплачено.

У договорі купівлі-продажу можна зазначити обов'язок покупця чи продавця страхувати майно.

Інші положення

Пропишіть повну вартість всіх товарів та порядок їх оплати (у готівковій або безготівковій формі, передоплата чи оплата за фактом тощо).

Вкажіть відповідальність сторін за порушення умов угоди:

 • пославшись на відповідальність, передбачену законом;
 • прописав узгоджені сторонами розміри неустойки за прострочення оплати чи передачі товару.

Також необхідно передбачити порядок врегулювання спорів. Можна передбачити обов'язковий претензійний порядок, і навіть змінити підсудність розгляду спору.